Reforma de la Llei de Societats. Principals novetats i canvis

Artículo legal
Fecha de publicación 0

El 24 de desembre entra en vigor la reforma de la Llei de Societats de Capital, la Llei que afecta i regula totes les Societats Limitades i Societats Anònimes. Al següent article us fem un petit resum a les principals novetats que s'incorporen; especial i específicament, per a les societats no cotitzades. Amb la reforma cal tenir en compte les modificacions que afecten a: millora de les competències de la junta d'accionistes i els drets dels accionistes; composició i règim de responsabilitat dels òrgans d'administració; retribució de consellers; i exigència d'informació als comptes sobre el període mig de pagament als proveïdors.

- Competències de la Junta General.

 • Es permet a la Junta impartir instruccions de gestió excepte que existeix disposició en contra als estatuts.
 • S'hauran de votar separadament les propostes d'acord d'aquells assumptes que siguin substancialment independents.
 • Totes les adquisicions, alienacions o aportacions a altres societats d'actius essencials han de ser autoritzades per la Junta General.
 • Es regulen amb major claredat les situacions de conficte d'interessos pels accionistes.
 • Desapareix la distinció acords nuls (infracció d'un precepte legal) i anul·lables (altres infraccions).
 • S'unifica el termini de prescripció que passa dels 40 dies a 1 any.
 • Per impugnar acords, es rebaixa a menys de l'1% del capital per poder exercir l'acció d'impugnació.

- Administració de la societat.

 • Es tipifiquen de forma més precisa els deures de diligència i lleialtat i els procediments que s'haurien de seguir en cas de conflicte d'interessos.
 • S'ampliarà l'abast de la responsabilitat que, a partir d'ara, no només serà el rescabalament del dany causat, sinó també la devolució de l'enriquiment injust.
 • S'inclou un nou article amb les facultats indelegables per part del Consell a l'efecte de reservar-li el nucli essencial de la gestió i supervisió de la societat.

- Retribució dels càrrecs.

 • La remuneració dels administradors haurà de ser raonable d'acord amb la situació econòmica de la societat i les funcions i responsabilitats que tenen assumides.
 • El sistema de retribució haurà d'estar orientat a promoure la rendibilitat i sostenibilitat de la societat a llarg termini.
 • En el cas dels consellers delegats, si tenen caràcter retribuït, hauran de signar un contracte que inclourà els diferents conceptes retributius. Aquest contracte s'aprovarà per majoria qualificada del Consell i amb l'abstenció dels interessats.

Finalment, val la pena fer menció a dos extrems importants. D'una banda, fer esment de nou a que aquest resum de mesures és el relatiu a les societats no cotitzades a borsa (única i exclusivament) i que pel que fa a les societats cotitzades, hi ha algunes diferències importants a tenir en compte. I, d'altra banda, que amb la reforma i a partir d'ara s'inclou l'obligació a publicar als comptes anuals el període mig de pagament als proveïdors.

.column ul li { background: url(../images/bullet.gif) no-repeat 20px 7px; padding-left: 15px; line-height: normal; overflow: inherit; padding-left: 0px; }

Especialidades del artículo Mercantil
Temas del artículo
SociedadesRealizar comentario como usuario invitado
Escribe tu comentario:

Por cuestiones de seguridad repite este texto:

JoomlaEZ.com's Slideshow Joomla Module - Brings modern web 2.0 slideshow layouts to Joomla based site.
JoomlaEZ.com's Joomla Theme Base - Complete base helps creating professional Joomla template in minutes.

Artículo sin comentarios

Artículos relacionados


Los protocolos familiares
Artículo legal. Especialidades: Mercantil. Tema: Sociedades

El risc de ser administrador d'una societat
Artículo legal. Especialidades: Mercantil. Tema: Sociedades

El riesgo de ser administrador de una sociedad
Puede afirmarse que Ley y jurisprudencia no dudarán en atribuir las responsabilidades que correspondan al admnistrador de la Sociedad sea éste consciente o no.

Consultas relacionadas


Derechos en una sociedad
Tengo un restaurante al 50% con un socio.Todo documentado y escriturado. En los días que he estado fuera,el ha cambiado la cerradura y ha cerrado el local.D..

Venta de sociedad
Hola, mi duda es que tengo una sociedad limitada laboral, el negocio es una cafetería y nos gustaría traspasarlo. Entonces ¿tengo que vender la socieda..

Denuncia por estafa
Buenos días. Tengo un restaurante al 50% con un socio.Por motivos personales ,la sociedad no se constituia hasta Enero y se hizo un contrato privado .MI soc..

Profesionales relacionados


Fernando Pozuelo Mayordomo
Abogado en Pozuelo & Baeza Abogados. Especialidades: Administrativo,Civil,Mercantil,Penal,Fiscal. Sede Palma de Mallorca

Izaskum Rodríguez
Abogada en IZASKUM RODRÍGUEZ ABOGADOS. Especialidades: Civil, Laboral, Mercantil, Administrativo, Extranjería. Sede VALENCIA. 690656542

María Pilar Martínez de la Llana
Abogada en MARTÍNEZ DE LA LLANA ABOGADOS. Especialidades: Civil, Familia, Separaciones y Divorcios, Mercantil, Tráfico, Penal. Sede ZARAGOZA. 976211764

Lexnauta utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de optimizar su funcionamiento y la recopilación de estadísticas anónimas. Consiente el uso de cookies y el tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra Página Web. Puede acceder a nuestra Politica de Cookies para obtener más información.