Les indemnitzacions per negligències mèdiques

Artículo legal
Fecha de publicación 0

Una negligència mèdica o mala praxis mèdica es produeix quan el professional o el centre responsable s'aparten dels criteris estàndards exigibles, ja sigui per acció (fer alguna cosa malament) o per omissió (deixar-la de fer). Aquestes accions o omissions poden suposar diagnòstics erronis o danys i seqüeles evitables que, a través d'una reclamació per danys i perjudicis, poden quedar indemnitzats.

Els casos de negligències mèdiques són de molts  tipus: el retard o error en el diagnòstic; no seguir uns determinats protocols; els contagis o infeccions greus; l'oblit de material quirúrgic a l'interior del pacient; la falta de supervisió postoperatòria; les pèrdues d'oportunitat; la tardança en el tractament;o, entre d'altres, realitzar una intervenció quirúrgica amb resultats lesius pel pacient. En cap cas aquest és un llistat complet ja que la casuística és molt àmplia, però sí que és un bon recull dels diferents casos més habituals. I, en tot cas, això sí, per l'èxit d'una reclamació d'aquest tipus esdevé essencial disposar de tota la documentació mèdica que pot permetre reconstruir el cas.

Amb caràcter general l'obligació del metge o del centre responsable no és obtenir la curació del pacient, però sí la de proporcionar-li tots els mitjans necessaris segons l'estat de la ciència i l'anomenada "lex artis". És a dir, no n'hi ha prou amb l'existència d'un dany (que pot donar-se), sinó que caldrà que aquest dany sigui fruit de no haver aplicat les regles de l'ofici, les normes bàsiques i estàndards o, en última instància, no haver aplicat la diligència deguda o la realització de les proves mèdiques necessàries.

No obstant, no hi ha dos casos iguals en aquest àmbit ja que, per exemple, un àmbit en el que l'obtenció del resultat sí que és determinant és el relatiu a la cirurgia estètica, els tractaments d'esterilitat, etc, en els que es contracta un resultat determinant.

Són molts els factors que influeixen. L'estat del pacient, les possibilitats que ofereix la ciència, el seguiment i l'evolució que es tingui, les probabilitats de connectar mitjançant una relació de causa - efecte el dany causat i la negligència concreta, etc. I, a tot això, a l'hora d'enfocar la reclamació, no menys importants són les qüestions relatives a si el tractament s'ha dispensat en l'àmbit de la sanitat pública o la sanitat privada o si la responsabilitat és del metge o bé del centre on s'ha practicat el tractament o la intervenció.

Amb tot, el camp de la reclamació per negligències mèdiques no és un camp senzill i en el que l'assessorament jurídic des del primer moment esdevé essencial; també a efectes de no perdre l'oportunitat de reclamar pels curtíssims terminis de prescripció. Però, amb tot, també, hi ha determinats elements com l'existència o no de consentiment informat, la desvilació o no de lex artis o, fins i tot, el règim jurídic aplicable a la reclamació en funció de si es tracta de tractametns mèdics necessaris o de l'anomenada medicina voluntària (la que deriva d'una relació contractual concreta entre metge i pacient), que fan que un bon enfocament de la reclamació permeti obtenir la indemnització justa pels danys i perjudicis que s'han patit.


Especialidades del artículo Reclamaciones Médicas Civil
Temas del artículo
Indemnizaciones - Neglicencias médicas - Responsabilidad civil generalRealizar comentario como usuario invitado
Escribe tu comentario:

Por cuestiones de seguridad repite este texto:

JoomlaEZ.com's Slideshow Joomla Module - Brings modern web 2.0 slideshow layouts to Joomla based site.
JoomlaEZ.com's Joomla Theme Base - Complete base helps creating professional Joomla template in minutes.

Artículo sin comentarios

Artículos relacionados


Accidentes en bicicleta
El abogado Genís Boadella nos explica los derechos y responsabilidades que tienen los ciclistas en caso de accidente.

Los incendios provocados por los cigarrillos
El abogado José Alberto Andrío Espina explica la posibilidad de emprender acciones legales para ser compensado por los daños producidos por los incendios.

Responsabilidad civil de los padres por actos ilícitos de los hijos menores
El abogado Pol Martínez plantea quién debe cargar con la obligación de indemnizar o reparar los daños ocasionados a consecuencia de la comisión de una infracción penal por parte de los menores de edad.

Consultas relacionadas


Colegio de abogados
Estoy en pleno proceso judicial por un tema de despido laboral respecto al cual tengo ya sentencia de improcedencia firme pero la causa me lleva a luchar por ..

Accidentada yendo dentro de un taxi
Consulta que tipo de cobertura tenemos los pasajeros de un taxi en caso de accidente.

¿Responde el seguro de un abogado por no informar al cliente?
Mi ex-mujer no se sale del piso que hace 7 años debería de haberse vendido según acuerdo de divorcio. Según mi abogado haríamos una primera petición

Profesionales relacionados


Mª Antònia Jordà Solé
Abogada en JORDÀ SOLÉ ADVOCATS. Especialidades: Civil, Familia, Separaciones y Divorcios, Inmobiliario, Penal. Sede REUS. 977773014

David Guareño Méndez
Abogado en Guareño&Asociados. Especialidades: Penal,Civil,Familia,Prop. intelectual / Internet,Separaciones y Divorcios. Sede Fuentes de León,Mérida

Jordi Bombí Vilaseca
Abogado en BOMBÍ ABOGADOS. Especialidades: Civil, Familia, Separaciones y Divorcios, Inmobiliario, Penal, Mercantil. Sede BARCELONA. 935008383

Lexnauta utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de optimizar su funcionamiento y la recopilación de estadísticas anónimas. Consiente el uso de cookies y el tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra Página Web. Puede acceder a nuestra Politica de Cookies para obtener más información.