Les indemnitzacions per negligències mèdiques

Artículo legal
Fecha de publicación 0

Una negligència mèdica o mala praxis mèdica es produeix quan el professional o el centre responsable s'aparten dels criteris estàndards exigibles, ja sigui per acció (fer alguna cosa malament) o per omissió (deixar-la de fer). Aquestes accions o omissions poden suposar diagnòstics erronis o danys i seqüeles evitables que, a través d'una reclamació per danys i perjudicis, poden quedar indemnitzats.

Els casos de negligències mèdiques són de molts  tipus: el retard o error en el diagnòstic; no seguir uns determinats protocols; els contagis o infeccions greus; l'oblit de material quirúrgic a l'interior del pacient; la falta de supervisió postoperatòria; les pèrdues d'oportunitat; la tardança en el tractament;o, entre d'altres, realitzar una intervenció quirúrgica amb resultats lesius pel pacient. En cap cas aquest és un llistat complet ja que la casuística és molt àmplia, però sí que és un bon recull dels diferents casos més habituals. I, en tot cas, això sí, per l'èxit d'una reclamació d'aquest tipus esdevé essencial disposar de tota la documentació mèdica que pot permetre reconstruir el cas.

Amb caràcter general l'obligació del metge o del centre responsable no és obtenir la curació del pacient, però sí la de proporcionar-li tots els mitjans necessaris segons l'estat de la ciència i l'anomenada "lex artis". És a dir, no n'hi ha prou amb l'existència d'un dany (que pot donar-se), sinó que caldrà que aquest dany sigui fruit de no haver aplicat les regles de l'ofici, les normes bàsiques i estàndards o, en última instància, no haver aplicat la diligència deguda o la realització de les proves mèdiques necessàries.

No obstant, no hi ha dos casos iguals en aquest àmbit ja que, per exemple, un àmbit en el que l'obtenció del resultat sí que és determinant és el relatiu a la cirurgia estètica, els tractaments d'esterilitat, etc, en els que es contracta un resultat determinant.

Són molts els factors que influeixen. L'estat del pacient, les possibilitats que ofereix la ciència, el seguiment i l'evolució que es tingui, les probabilitats de connectar mitjançant una relació de causa - efecte el dany causat i la negligència concreta, etc. I, a tot això, a l'hora d'enfocar la reclamació, no menys importants són les qüestions relatives a si el tractament s'ha dispensat en l'àmbit de la sanitat pública o la sanitat privada o si la responsabilitat és del metge o bé del centre on s'ha practicat el tractament o la intervenció.

Amb tot, el camp de la reclamació per negligències mèdiques no és un camp senzill i en el que l'assessorament jurídic des del primer moment esdevé essencial; també a efectes de no perdre l'oportunitat de reclamar pels curtíssims terminis de prescripció. Però, amb tot, també, hi ha determinats elements com l'existència o no de consentiment informat, la desvilació o no de lex artis o, fins i tot, el règim jurídic aplicable a la reclamació en funció de si es tracta de tractametns mèdics necessaris o de l'anomenada medicina voluntària (la que deriva d'una relació contractual concreta entre metge i pacient), que fan que un bon enfocament de la reclamació permeti obtenir la indemnització justa pels danys i perjudicis que s'han patit.


Especialidades del artículo Reclamaciones Médicas Civil
Temas del artículo
Indemnizaciones - Neglicencias médicas - Responsabilidad civil generalRealizar comentario como usuario invitado
Escribe tu comentario:

Por cuestiones de seguridad repite este texto:

JoomlaEZ.com's Slideshow Joomla Module - Brings modern web 2.0 slideshow layouts to Joomla based site.
JoomlaEZ.com's Joomla Theme Base - Complete base helps creating professional Joomla template in minutes.

Artículo sin comentarios

Artículos relacionados


Els drets de la víctima d'accident de trànsit
Artículo legal. Especialidades: Civil,Tráfico. Tema: Responsabilidad civil general, Reclamaciones por accidente

Los derechos de la víctima de accidente de tráfico
Más allá de las cuestiones relativas a la indemnización, al producirse un accidente de tráfico y ser víctima son muchas las dudas que invaden los accidentados. Conviene tener claras algunas cuestiones tanto para preparar mejor una futura reclamación, como

El aval a un deudor
Avalar a alguien significa asumir el pago de la deuda en caso de que el deudor no pague. Puede suponer avalar menos de lo que se debe o igual, pero no más.

Consultas relacionadas


Asesoría
hacienda me esta haciendo una inspeccion por estar dado de alta mal me caera una buena sancion puedo denunciar a mi asesoria por no haberme advertido de lo qu..

Siniestro comunidad de vecinos y local comercial
Consulta sobre la responsabilidad de la comunidad por daños causados a local comercial y como tratar de comprobar la veracidad de esos daños.

Negligencia médica
Buenas mi nombre es AXXXXXX XXXXXX Os cuento un poco el caso, para que me puedan aconsejar. En Junio del año me hice un seguro de dentistas con Mapfre. Y ac..

Profesionales relacionados


María Jesús Venegas Lumpié
Abogada en BUFETE AMERICA PALACE. Especialidades: Penal, Administrativo, Civil, Familia, Separaciones y Divorcios, Extranjería/Nacionalidad. Sede SEVILLA.

Raquel Espinosa Hernández
Abogada en DIVORCIO EXPRESS ONLINE. Especialidades:Civil, Familia, Administrativo, Extranjería/Nacionalidad, Laboral, Patente,Marca y Prop. Industr. Sede MADRID

María Ángela García Peláez
Abogada en GARCÍA PELÁEZ ABOGADOS. Especialidades: Civil, Familia, Separaciones y Divorcios, Inmobiliario, Penal, Tráfico. Sede GIJÓN. 985343415

Lexnauta utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de optimizar su funcionamiento y la recopilación de estadísticas anónimas. Consiente el uso de cookies y el tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra Página Web. Puede acceder a nuestra Politica de Cookies para obtener más información.