Els drets de la víctima d'accident de trànsit

Artículo legal
Fecha de publicación 0

Més enllà de les qüestions relatives a la indemnització, en esdevenir-se un accident de trànsit i ser-ne víctima són molts els dubtes que envaeixen els accidentats. Convé tenir clares algunes qüestions tant per preparar millor una futura reclamació, com per no incorre en errors que puguin perjudicar-la.

  • És essencial guardat tots els documents referits a l'accident. Molt millor si es fa de forma sistemàtica i ordenada, però en tot cas, cal tenir un especial preocupació per guardar tots els informes mèdics i documents d'assistència mèdica, així com les depeses mèdiques, de transport de qualsevol tipus que es vagin produint i que es puguin relacionar amb l'accident.
  • De totes les actuacions mèdiques a les que es sotmeti la persona accidentada, aquesta té dret a tenir-ne els corresponents informes per escrit.
  • En cas de necessitar rehabilitació, el pacient té dret a triar el centre on fer-la i, també, si li és necessari, l'empresa d'ambulàncies que l'hagi de traslladar. De les sessions de rehabilitació, també se'n pot demanar justificants d'assistència i un informe complet de l'estat inicial i evolució.
  • Si hi ha hagut intervenció dels cossos o forces de seguretat a l'accident, té dret a obtenir còpia de l'atestat que descriu l'accident, les dades dels implicats i les consideracinos al respecte que efectua l'autoritat. Cal demanar-lo i assegurar-se que l'atestat reculli la veracitat dels fets (cal revisra dates, noms i tots els detalls perquè després no hi hagi confusions).
  • Sovint les companyies d'assegurances pròpies i contràries envien un metge a casa de la víctima per fer els seus càlculs indemnitzatoris. L'accidentat li pot negar l'entrada al domicili i no hi ha cap obligació de ser visitat per un metge de la companyia contrària que li insistirà en la idoneïtat de la visita, que agilitzarà el procés o que facilitarà la proposta indemnitzatòria. Aqueesta reflexió pot ser certa o no; dependrá de cada cas. Però cal recordar que no deixa de ser un metge d'una de les parts. I, en tot cas, si s'accedeix a aquesta visita, en acabar la visita igualment és té dret a disposar d'un informe (les dades mèdiques són del pacient i no del metge, ni de l'asseguradora), així com, des del primer moment, es té dret a conèixer les dades del metge ( nom i cognoms, la seva especialitat, el seu número de col·legiat i les dades de l'empresa a la que pertany o l'ha contractat).
  • El termini per interposar la denúncia al jutjat és de 6 mesos des de la data de l'accident. És bo no precipitar-se a l'hora d'interposar la reclamació i disposar de l'assessorament professional idoni per fer-la.
  • Si té contractada una assegurança (sigui la del vehicle del sinistre o, fins i tot, a vegades, la particular del domicili) probablement la pòlissa té inclosa una cobertura que s'anomena de "defensa jurídica". Aquesta cobertura li permet disposar d'un capital que servirà per pagar l'advocat que desitgi (sigui dels de la companyia o no) perquè li porti la seva reclamació.

Especialidades del artículo Civil Tráfico
Temas del artículo
Responsabilidad civil general - Reclamaciones por accidenteRealizar comentario como usuario invitado
Escribe tu comentario:

Por cuestiones de seguridad repite este texto:

JoomlaEZ.com's Slideshow Joomla Module - Brings modern web 2.0 slideshow layouts to Joomla based site.
JoomlaEZ.com's Joomla Theme Base - Complete base helps creating professional Joomla template in minutes.

Artículo sin comentarios

Artículos relacionados


Accidentes en bicicleta
El abogado Genís Boadella nos explica los derechos y responsabilidades que tienen los ciclistas en caso de accidente.

¿Me debo visitar con el médico de la compañía adversa?
La abogada Cristina Ruiz Tubau de Sanahuja Miranda Abogados nos explica porqué no siendo obligatorio nos recomienda aceptar la revisión de la compañía adversa.

Los incendios provocados por los cigarrillos
El abogado José Alberto Andrío Espina explica la posibilidad de emprender acciones legales para ser compensado por los daños producidos por los incendios.

Consultas relacionadas


Responsable declaración de la renta
La responsabilidad ante la administración es nuestra pero podemos pedir responsabilidades a nuestro gestor.

Accidente de tráfico
hola buenas, mi nombre es Jxxxxxx y he tenido un accidente de coche en una rotonda llena de arena, el coche patinó en la arena (que por cierto, llevaba casi ..

Reclamación
En caso que fuese llamada a declarar, su abogado podrá solicitar la declaración por exhorto o incluso por videoconferencia si justifica su necesidad.

Profesionales relacionados


María Jesús Alvarez Pérez
Abogada en ALVAREZ ABOGADA. Especialidades: Mercantil-Consumidores, Inmobiliario Civil, Familia, Separaciones y Divorcios, Reclamaciones Médicas. Sede ALICANTE

José María Erburu
Abogado en Erburu Abogados. Especialidades: Civil,Laboral / Seguridad Social,Mercantil. Sede Pamplona/Iruña

Daniel Fernández Esteban
Abogado en ASSSIST. Especialidades: Administrativo,Civil,Constitucional,Laboral / Seguridad Social,Familia,Fiscal. Sede Alcarràs

Lexnauta utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de optimizar su funcionamiento y la recopilación de estadísticas anónimas. Consiente el uso de cookies y el tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra Página Web. Puede acceder a nuestra Politica de Cookies para obtener más información.