El phishing bancari

Artículo legal
Fecha de publicación 0

El phishing o la suplantació d'identitat és un terme informàtic que s'utilitza per denominar un abús informàtic en el que s'aconsegueixen contrasenyes, numeracions de targetes de crèdit i altres fraus bancaris en l'àmbit del cibercrim i amb els que es pretén el "robatori" d'informació privada o, fins i tot, dels estalvis i diners de la víctima. Aquest tipus de fraus, més enllà de la responsabilitat penal de qui els comet, també poden suposar la responsabilitat del banc i el retorn dels diners robats al particular.

En aquest sentit, esdevé fonamental que el particular prengui totes les precaucions al seu abast per protegir-se d'aquestes accions. Cal destacar una sèrie de mesures de diligència mínima per evitar ser víctima d'un frau d'aquest tipus:

  • No obrir correus d'usuaris desconeguts o que no s'hagin sol·licitat. Fins i tot, eliminant-los directament sense obrir cap enllaç o arxiu adjunt.
  • Si es tracta de la web d'un banc, l'entitat bancària ens ha de redirigir a una web segura que inclou un "s" amb la nomenclatura https:// a diferència de les http:// habituals.
  • És important no accedir a serveis de banca on line a través d'ordinadors públics o xarxes WIFI.
  • Cal recordar que les entitats bancàries no demanen mai dades personals als seus clients per correu electrònic, ni tampoc targetes bancàries o de coordenades o dades d'usuari i contrasenya. Si es reben aquest tipus de sol·licituds per correu, no és el banc.

Però, malgrat aquestes prevencions, aquestes accions no deixen de ser un frau que, constantment, busca enganyar a la víctima, donar-li sensació de seguretat a través, per exemple, de webs emergents falses i, en definitiva, trobar l'escletxa en l'aparença formal per aconseguir l'objectiu criminal perseguit. Quan això succeeix, cal recordar que aquí el banc no pot constituir-se com un mer espectador ja que, en última instància, té uns deures de diligència, custòdia i seguretat en els serveis que presta.

La Llei 16/2009 de serveis de pagament determina que les operacions de pagament que no hagin estat autoritzades pel titular del compte han de ser reintegrades automàticament a aquest sempre i quan el client no hagi actuat fraudulentament o amb negligència greu o hagi comunicat immediatament a l'entitat bancària la transferència no consentida. I és en aquest mateix àmbit en el que també es preveu explícitament la responsabilitat del banc en cas de pagament d'operacions no autoritzades, així com les indemnitzacions que per danys i perjudicis puguin correspondre segons el cas.

Amb tot, doncs, l'anàlisi cas per cas és fonamental per amb l'assessorament adequat encabir el supòsit concret en una de les diferents vies que protegeixen als particulars víctimes d'aquests enganys. L'objectiu final és evident: més enllà de la responsabilitat penal de qui hagi comés aquest delicte, trobar la via adequada perquè la víctima recuperi els seus diners, sigui directament amb el banc; a través del Banc d'Espanya; o, en tot cas i finalment, a través de les jurisdiccions civil i penal en funció del supòsit concret i els terminis en els que es formuli la reclamació.


Especialidades del artículo Prop. intelectual / Internet Civil
Temas del artículo
- Responsabilidad civil generalRealizar comentario como usuario invitado
Escribe tu comentario:

Por cuestiones de seguridad repite este texto:

JoomlaEZ.com's Slideshow Joomla Module - Brings modern web 2.0 slideshow layouts to Joomla based site.
JoomlaEZ.com's Joomla Theme Base - Complete base helps creating professional Joomla template in minutes.

Artículo sin comentarios

Artículos relacionados


Responsabilidad civil de los padres por actos ilícitos de los hijos menores
El abogado Pol Martínez plantea quién debe cargar con la obligación de indemnizar o reparar los daños ocasionados a consecuencia de la comisión de una infracción penal por parte de los menores de edad.

Responsabilidad civil derivada de la tenencia de perros
Valoración de la posible responsabilidad civil derivada de actos cometidos por perros y las distintas responsabilidades civiles que pueden incurrir sus propietarios

El escándalo de los motores Volkswagen. ¿Qué ha pasado y qué se puede reclamar?
Los propietarios de estos Volkswagen, Audi, Seat y Skoda deberán tener presentes las situaciones que pueden dar lugar a reclamación por daños y perjuicios

Consultas relacionadas


Colegio de abogados
Estoy en pleno proceso judicial por un tema de despido laboral respecto al cual tengo ya sentencia de improcedencia firme pero la causa me lleva a luchar por ..

Accidente en un telesilla en Sierra Nevada
Consulta donde se responde a que condiciones serían necesarias para poder denunciar con éxito accidente esquiando.

¿Responde el seguro de un abogado por no informar al cliente?
Mi ex-mujer no se sale del piso que hace 7 años debería de haberse vendido según acuerdo de divorcio. Según mi abogado haríamos una primera petición

Profesionales relacionados


Rafael López Garbayo
Abogado en LÓPEZ GARBAYO ABOGADOS. Especialidades: Separaciones y Divorcios,Inmobiliario,Civil. Sede Zaragoza

María Zancada Menéndez
Abogada en MARÍA ZANCADA ABOGADA. Especialidades: Civil, Familia, Separaciones y Divorcios, Mercantil, Penal. Sede OVIEDO. 675334145

Yaniert Martínez Figueredo
Abogado en Despacho Abogado Yaniert Martínez Figueredo. Especialidades: Civil,Extranjería/Nacionalidad,Penal,Inmobiliario,Separaciones y Divorcios. Sede Santa Cruz de Tenerife

Lexnauta utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de optimizar su funcionamiento y la recopilación de estadísticas anónimas. Consiente el uso de cookies y el tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra Página Web. Puede acceder a nuestra Politica de Cookies para obtener más información.