Cal fer testament. Alguns consells

Artículo legal
Fecha de publicación 0

Sens dubte, assumir que cal fer testament, al final, vol dir assumir preveure l'endemà d'una cosa que ningú vol: morir-se. Però malgrat aquest infortuni indesitjable, no preveure la successió (hi hagi repartiments o no) pot deixar als que queden molts més tràmits i despeses que el difunt hagués pogut evitar fent testament.

Cal desmuntar els falsos mites que hi ha en aquesta qüestió i donar alguns consells que, al següent article, mirarem de clarificar; els consells més bàsics en la matèria són de fàcil comprensió i aplicables a tots els casos.

En primer lloc, les herències poden ser intestades (sense testament) o testades (amb testament). En els dos casos, els impostos a suportar són els mateixos, però està calculat que una herència intestada costa el triple en temps i despeses.

Al testament (que es pot modificar tants cops com es vulgui) la persona identifica els seus hereus; fa les particions que creu oportunes o reparteix a parts iguals; i, fins i tot, pot decidir qui és hereu i qui no. En canvi, si una persona mor sense testament, automàticament, toca acollir-se a les previsions del Codi Civil de Catalunya i, amb elles, a la tramitació d'una declaració d'hereus que determinarà els hereus i les reparticions d'acord amb les normes generals que, en defecte de testament, acaben sent d’aplicació per tothom igual.

En aquest primer punt ja pot observar-se com fent testament es prescindeix del tràmit de la declaració d'hereus. Si no hi ha testament, toca passar per la declaració formal dels hereus per via notarial (si la successió és entre ascendents o descendents) o per via judicial (encara més lenta, si la successió és entre col·laterals).

Tota herència es pot resoldre. Això és indiscutible. Però quan fèiem referència al triple de temps i costos en la successió intestada, fèiem referència a això: la necessitat de tramitar la declaració d'hereus, els 21 dies hàbils que ha d'estar publicada al Col·legi de Notaris per si apareix algun hereu o el que pugui tardar el procediment judicial en els casos que cal tramitar-ho a través del jutjats. I, a tot això, cal afegir els costos d’una escriptura notarial addicional o els tràmits addicionals de la via judicial.

En última instància, el difunt que ha fet testament deixa en mans dels seus hereus un instrument que, en 15 dies o a molt tardar un mes, es disposa de les regles essencials que s'hauran d'aplicar a l'hora de distribuir l’herència. I, mes enllà d'aquesta qüestió important, no és menys important que aquestes regles les decideix i imposa ell.

Quin repartiment es fa; qui substitueix a qui en cas que una persona que ha estat designada hereva o legatària hagi premort; quines proteccions o beneficis s'articulen a través d'institucions com l'usdefruit, els fideïcomisos o d’altres a les que es pugui recórrer per garantir que algú gaudeixi d'uns béns, però que després acabin passant a uns últims beneficiaris d'aquell patrimoni; etc.

Mil una qüestions que, a mida de cada persona que fa testament, articulen no només la solució concreta a cada cas d’acord amb la única i exclusiva voluntat del testador, sinó també la solució de futur que ha de servir per reduir a mínims les controvèrsies que l’herència pugui generar.


Especialidades del artículo Civil
Temas del artículo
Testamentos - Sucesión sin testamentoRealizar comentario como usuario invitado
Escribe tu comentario:

Por cuestiones de seguridad repite este texto:

JoomlaEZ.com's Slideshow Joomla Module - Brings modern web 2.0 slideshow layouts to Joomla based site.
JoomlaEZ.com's Joomla Theme Base - Complete base helps creating professional Joomla template in minutes.

Artículo sin comentarios

Artículos relacionados
La obligación de presentar autoliquidaciones o declaraciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones
Obligaciones fiscales en caso de adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier título sucesorio aunque sean de escasa cuantía.

Consultas relacionadas


Responsabilidad peña
Hola quería hacer una consulta , porque estamos muy confundidos. Estamos en una peña donde somos 16 chicos , pero el dueño nos pide firmar el contrato y s

División de bienes
La pensión de alimentos comprende también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

Usufructo documento privado
Buenas tardes: Quiero ceder de manera gratuita una vivienda a mis padres para que ellos puedan arrendarla a un tercero y puedan obtener unos beneficios. M..

Profesionales relacionados


Daniel Hernández Ros
Abogado en DHRABOGADOS DESPACHO JURÍDICO. Especialidades: Penal, Civil, Separaciones y Divorcios, Inmobiliario, Deportivo, Mercantil. Sede VALENCIA. 676952648

Ruth López Morueco
Abogada en RUTH LÓPEZ MORUECO. Especialidades: Civil. Sede TORREVIEJA. 677151246

María Díaz Alonso
Abogado en Despacho María Díaz Alonso. Especialidades: Civil. Sede Oviedo

Lexnauta utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de optimizar su funcionamiento y la recopilación de estadísticas anónimas. Consiente el uso de cookies y el tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra Página Web. Puede acceder a nuestra Politica de Cookies para obtener más información.