Acomiadament d'interins a l'Administració Pública

Artículo legal
Fecha de publicación 0

L'Administració, a excepció de cobertura de la plaça haurà d'extingir els contractes dels interins via article 51 o 52, és a dir seguint el procediment d'acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, amb dret del treballador a percebre una indemnització de 20 dies per any treballat amb un topall de 12 mensualitats.

En aquest Recurs de cassació es discuteix si l'Administració pot extingir els contractes d'interinitat per vacant o indefinits (per superació del termini màxim a l'Administració), per amortització, és a dir, per no cobertura de la plaça en el cas concret per un canvi en la relació de llocs de treball, o ha d'acudir a la via de l'acomiadament objectiu en el seu vessant col·lectiu (Art. 51 ET) o en el seu vassant individual (Art. 52 ET) depenent del número de treballadors afectats.

El Tribunal Suprem conclou el següent:

  • Els contractes d'interinitat per vacant estan subjectes al compliment del terme pactat, és a dir, estan subjectes a la cobertura de la plaça que ocupa l'interí. Tinguem en compte que un interí ocupa una plaça mentre dura el procés de selecció de la mateixa, prèvia convocatòria dels corresponents processos selectius per a les places compromeses en l'Oferta pública d'ocupació.
  • L'amortització de la plaça per una nova Relació de Llocs de Treball (RLT) -permesa per l'article 74 del EBEP-, no pot suposar l'automàtica extinció del contracte d'interinitat, doncs no està prevista com a tal, sinó que requereix seguir prèviament els tràmits dels articles 51 i 52 de l'Estatut dels Treballadors, aplicables al personal laboral de les Administracions Públiques. Quan parlem dels tràmits dels articles 51 i 52 de l'Estatut dels Treballadors, ens referim als tràmits previstos per a dur a terme un acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, tant a nivell individual com col·lectiu, acomiadament que comporta el dret del treballador a rebre una indemnització de 20 dies per any treballat, amb el topall de 12 mensualitats.
  • Aquesta nova doctrina és igualment aplicable als treballadors indefinits no fixes, l'extinció contractual dels quals està igualment subjecte a la cobertura de la plaça i, en el seu cas a l'amortització.

Així doncs, segons aquest nou criteri del Tribunal Suprem, tant en els supòsits d'interinitat per vacant, com en els de les seves transformacions en indefinit no fixe per transcurs del termini màxim (son tres anys):

  1. L'amortització de la plaça per modificació de la RLT (Relació de Llocs de Treball) no està legalment prevista com a causa extintiva d'aquests contracte.
  2. Per a poder extingir els contractes sense prèviament haver cobert reglamentàriament les places, l'Administració Pública haurà d'acudir a la via de l'extinció prevista en els articles 51 i 52 de l'Estatut dels Treballadors.

En definitiva, després de la rectificació de criteri per part de la Sala Social del Tribunal Suprem, els contractes d'interinitat per vacant i els contractes no fixes per transcurs dels termini màxim legal - 3 anys - (termini màxim que té l'Administració per a la cobertura reglamentària de la plaça), s'extingiran vàlidament per a la cobertura de la plaça

En la resta de supòsits (amortització de la plaça - per reestructuració del departament, modificació de la relació de llocs de treball-, falta d'adjudicació de la plaça, falta de convocatòria de concurs, etc) l'Administració haurà d'acudir a la via del 51 o 52 de l'Estatut dels Treballadors depenent del número de treballadors afectats. Això significa que hauran de seguir-se el procediment legal previst per als acomiadaments objectius i que els treballadors afectats tindran dret a percebre la indemnització corresponent.


Especialidades del artículo Laboral / Seguridad Social Administrativo
Temas del artículo
Despidos - FuncionariosRealizar comentario como usuario invitado
Escribe tu comentario:

Por cuestiones de seguridad repite este texto:

JoomlaEZ.com's Slideshow Joomla Module - Brings modern web 2.0 slideshow layouts to Joomla based site.
JoomlaEZ.com's Joomla Theme Base - Complete base helps creating professional Joomla template in minutes.

Artículo sin comentarios

Artículos relacionados


Cómo actuar ante un despido
Artículo de la abogada Mireia Antonijuan Steegmann donde nos explica en detalle qué pasos tiene que dar un trabajador en caso de ser despedido.

Despido de interinos en la Administración Pública
Artículo legal. Especialidades: Laboral / Seguridad Social. Tema: Despidos

Antiguitat dels treballadors amb contractes de pràctiques
Artículo legal. Especialidades: Laboral / Seguridad Social. Tema: Contrato de trabajo,Despidos

Consultas relacionadas


Despido
Buenos días, Hace aproximadamente tres meses que me despidieron de mi antiguo empleo en el cual llevaba cuatro años. El motivo fue fin de contrato tempora..

Despido improcedente
el propietario me hace un contrato de 6 meses y en el segundo sin pagarme nada de los dos que e trabajado me da carta de despido y me voy a magistratura en la..

Proceso de jubilación como funcionario
He estado cotizando 16 años a derechos pasivos y 27 a Seguridad Social, tengo 60 años y necesito jubilarme me ponen impedimentos dado que no tengo los 5 úl..

Profesionales relacionados


Maite Montón Barranco
Abogada en MONTON-SOTOS ASESORES Y ABOGADOS. Especialidades: Civil, Emprendedores, Fiscal, Laboral, Mercantil, Administrativo. Sede TORRENT. 961580838

Felipe Ángel Martínez Gimeno
Abogado en Civil3abogados. Especialidades: Familia,Penal,Laboral / Seguridad Social. Sede Elche/Elx

Judit Alarcón
Abogada en VALLCORBA ADVOCATS. Especialidades: Civil, Fiscal, Mercantil, Inmobiliario, Penal, Laboral / Seguridad Social. Sede BARCELONA. 934391599

Lexnauta utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de optimizar su funcionamiento y la recopilación de estadísticas anónimas. Consiente el uso de cookies y el tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra Página Web. Puede acceder a nuestra Politica de Cookies para obtener más información.