Accions Bankia, sortida a borsa i possible nul·litat per engany

Artículo legal
Fecha de publicación 0

Fins ara han estat diversos els plets que, amb èxit, han donat la raó als consumidors i petits inversors en relació a productes complexos com preferents, deute subordinat o swaps que les entitats bancàries van comercialitzar com a productes segurs quan, en realitat, es tractava de productes d'alt risc. Un nou front en aquest marc de la mala praxis bancària s'obre ara amb l'aparició dels informes que, per encàrrec de l'Audiència Nacional, dos pèrits independents del Banc d'Espanya conclouen que Bankia va sortir a borsa amb els comptes maquillats. De fet, l'Audiència Provincial de València ja s'ha pronunciat en un cas concret i dóna la raó als particulars a poder reclamar. 

L'informe del Banc d'Espanya posa en entredit l'operació executada el 2011 i en la que Bankia va captar 3.000 milions d'euros. I,aquest informe que apareix a l'empara d'una instrucció penal a l'Audiència Nacional pel cas Bankia, no deixa de ser, en definitiva, una prova dotada d'una objectivitat i veracitat més que considerable.

S'obren diferents camins i possibilitats. En funció del perfil de cada cas que es pretengui reclamar caldrà valorar-ho, però, en síntesi les opcions són diverses:

  • Adherir-se a l'anomenat "Cas Bankia" a l'Audiència Nacional i participar de l'acció penal oberta contra l'entitat i els seus directius, per beneficiar-se dels pronunciaments civils que, derivats d'una sentència penal, puguin aparèixer.
  • Iniciar una reclamació patrimonial contra l'Estat pel mal funcionament dels organismes supervisors (Banc d'Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors, etc.) de la sortida a borsa de Bankia.
  • La demanda per la via civil contra Bankia, el seu consell d'Administració i, fins i tot, Deloitte com a auditora de la companyia per la manca de diligència en la gestió de l'entitat i la falta de veracitat de les auditories realitzades.
  • La demanda per la via civil potser més idònia pels consumidors i petits inversors a l'empara de l'acció de responsabilitat per falsedat del fulletó informatiu, el dol o l'acció de rescabalament per incompliment d'obligacions.

Amb tot, en aquesta línia de permetre el rescabalament i dret al retorn de les quantitats en el seu dia invertides s'ha pronunciat una recent sentència de l'Audiència Provincial de València. El principal argument de Bankia per aturar aquest tipus de plets era sol·licitar-ne la suspensió fins que existís resolució de l'Audiència Nacional i la instrucció penal que allà es tramita. L'Audiència Provincial de València confirma que, tota vegada que el que s'està plantejant és un vici en el consentiment en aquells que contractaven amb la informació donada per l'entitat, el que és evident és que la falsedat o no dels documents que pugui resultar del plet de l'Audiència Nacional, no treu que resulta més que notori que la imatge i solvència que es va projectar de l'entitat en el moment de sortir a borsa no era real; un extrem innegable a la vista dels fets ocorreguts amb posterioritat: la reformulació del comptes de l'entitat amb el canvi de Consell d'Administració, el rescat bancari,etc.

S'obre, doncs, un camí menys tortuós i faraònic perquè petits accionistes i consumidors puguin recuperar els diners que en el seu dia, enduts per una publicitat enganyosa i informació no veraç, van invertir en unes accions de Bankia que, ara com ara, tenen un valor molt inferior al que tenien quan s'hi va invertir.


Especialidades del artículo Mercantil
Temas del artículo
Derecho Bancario y del Mercado del Crédito - Derecho Bursátil y de los Mercados de Valores - Participaciones preferentes - Derechos del consumidorRealizar comentario como usuario invitado
Escribe tu comentario:

Por cuestiones de seguridad repite este texto:

JoomlaEZ.com's Slideshow Joomla Module - Brings modern web 2.0 slideshow layouts to Joomla based site.
JoomlaEZ.com's Joomla Theme Base - Complete base helps creating professional Joomla template in minutes.

Artículo sin comentarios

Artículos relacionados


La jurisprudencia favorable de la supresión del IRPH
Empieza a ser consistente una línea favorable a la supresión del IRPH que incluso prevé el reintegro de lo abonado de más desde la constitución del préstamo.

Bonos canjeables por acciones de Banco Popular: Qué dice la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo
Artículo del abogado Urtzi González del Despacho Sanahuja Miranda Abogados sobre los argumentos dados por esa sentencia para declarar la nulidad de la orden de compra de los bonos canjeables.

He firmado acuerdo con el banco por mi cláusula suelo ¿Puedo reclamar la devolución de lo anterior?
Artículo legal. Especialidades: Civil,Mercantil. Tema: Contratos privados y obligaciones,Derecho Bancario y del Mercado del Crédito

Consultas relacionadas


Hipoteca
Soy avalista, universal, solidario... de un préstamo para la empresa de un amigo y mi piso se hipoteca para ello. El no podía pagar y yo tampoco. El banco m..

Cláusula suelo - reclamar dinero
Anulación de la cláusula suelo y posibilidad de devolución de las cantidades pagadas de más

Préstamo
Como avalista usted responde con todos sus bienes presentes y futuros.

Profesionales relacionados


Mª Rodanas Gurría Bernadaus
Abogada en DESPACHO RODANAS GURRÍA BERNADAUS. Especialidades: Civil, Familia, Separaciones y Divorcios, Tráfico, Inmobiliario, Mercantil. Sede ZARAGOZA.

Fernando Pozuelo Mayordomo
Abogado en Pozuelo & Baeza Abogados. Especialidades: Administrativo,Civil,Mercantil,Penal,Fiscal. Sede Palma de Mallorca

Dr. Nour Hanzal
Abogado en Despacho Dr. Nour Hanzal. Especialidades: Penal,Extranjería/Nacionalidad,Comunitario e Internacional,Mercantil. Sede Xàtiva

Lexnauta utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de optimizar su funcionamiento y la recopilación de estadísticas anónimas. Consiente el uso de cookies y el tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra Página Web. Puede acceder a nuestra Politica de Cookies para obtener más información.